Soul Salon - A look at future trends

18.07.2017

 

If you really have a heart for fashion and the people that work in this industry you will love the Soul Salon. On Sunday 9 July was the grand opening of the very first edition of Soul Salon at the Westergasfabriek. A place where buyers, organisations, speakers, writers, designers, retailers, consumers and press working in the sustainable fashion industry come together to connect and talk about shared goals. During the grand opening the Speakers of Plastic Soup, Jacqueline Cramer en Maria Westerbos, told about the serious developments in the world happening right now and gave the audience goose bumps with their impressive talks. They reminded us why we are so passionate to work towards a better future, to make a real change together. 

 

The Plastic Soup foundation for example told us that almost all our clothing contain plastic. With every washing we do, the plastic will come loose. She gave the example that with a washing of 5 kg the amount of 20 million plastic fibres come loose and come into our water through the sewer. 

 

'If we go on like this, there will be more plastic than fish in our water by 2050'

 

Right after the opening the founder of People Tree, Safia Minney entered the stage to launch her book 'A slave to fashion, a book and campaign that brings in the facts, stories and actions we must take to eradicate modern slavery. She has given the opportunity to the people, that are trapped in modern slavery, the chance to tell their stories themselves. She thinks it is necessary to humanize these big number of modern slaves, to really understand their situation for us consumers. If there is no face behind the problem, it is hard to really feel empathy. We have to somehow fast forward slow fashion, because our planet is on her last leg. We as consumers need to take responsibility and the government needs to provide the political tools. Safia Minney has been working for more than 25 years in this industry and does see and feel a change: 'The exhibition of today is clearly a result of decades of hard work. It is exciting that so many brands and people come together. We need a new way and this showcase is the beginning.'

 

The most remarkable thing of the brands that came to Soul Salon were the founders of the brands, speaking with such a determination. They don't want to settle for less than change. They want to be part of it and you can feel this in the way they speak. 

 

One of those founders was Maaike Groen of Miss Green. A welll known name in the sustainable fashion industry. She started from her own needs with the idea to go back to the base. Now she is stepping up her game by adding more fashionable items. She just can't live with the disastrous idea that we just use everything we need and see how that ends. We have to take responsibility and think about the next generations, think about our children. She told me, the green business is a people's business. You really have to work together to make it work in the production process, you have to build on long-term relationships, that often result in beautiful friendships.  

Maaike: 'We work with shared goals, that connect and make us stronger. It makes it fun and gives you the energy to hold on to your vision.' 

 

Dena Semaite, the founder of the young vegan brand Noumenon from Amsterdam, really wants to focus on women with a strong vision. These women know what they want out of life and want to make a change. Dena wants to make these women even stronger with wearing Noumenon.

 

After talking with these brands I was ready to go a little bit deeper with the workshop 'Shopping Senses' with Consumetics. It is a very interesting fact that 95% of our behaviour is determined by our unconsciousness. That's something the research company Consumetics wants us to become aware of. Things like sents, colors, music and feeling the product can increase the chance of you want to buy all kinds of products without even needing it. During the workshop they want to make you conscious of the unconsciousness, so philosopical!

 

After eating and drinking delicious sustainble soul foods and drinks it was a wrap for MUMSTER. I talked to a lot of interesting people, listened to inspiring talks and met great brands that really understand how it needs to be done. It is time to change and the people that came to the Soul Salon are standing in the frontline to be part of this change. Now we just have to wait for the rest to come, meanwhile, we'll keep working on spreading the word of change together. 

 

Check the full report of Soul Salon here!

 

Ready to join the movement? 


Subscribe for our newsletter or follow MUMSTER on Youtube, Instagram & Facebook. 

 

 

 

Als je van mode houdt en de mensen die in deze industrie werken, dan houd je ook van de Soul Salon. Op zondag 9 juli was de grootste opening van de allereerste editie van Soul Salon in de Westergasfabriek. Een modevakbeurs waar inkopers, organisaties, sprekers, schrijvers, ontwerpers, retailers, consumenten en pers, werkende in de duurzame mode industrie bijeenkomen om te verbinden en te praten over gezamenlijke doelen. Tijdens de opening praatten de sprekers van Plastic Soup, Jacqueline Cramer en Maria Westerbos over de serieuze ontwikkelingen in de wereld die nu gaande zijn en gaven het publiek kippenvel met hun indrukwekkende woorden. Ze herinnerden ons eraan waarom we zo gepassioneerd zijn om te werken aan een betere toekomst, om echte verandering mogelijk te maken.

 

De Plastic Soup Foundation vertelde bijvoorbeeld dat bijna al onze kleding plastic bevat. Met elke was die we doen, komt dit vrij. Wanneer je bijvoorbeeld een was van 5 kg draait, komt er een hoeveelheid van 20 miljoen plastic vezels vrij, via het riool in ons water terecht. Genoeg stof om over na te denken dus. 

 

‘Als we zo doorgaan zit er in 2050 meer plastic dan vis in onze oceaan’.

 

Meteen na de opening beklom de oprichtster van het succesvolle duurzame kledingmerk People Tree, Safia Minney, het podium om haar boek ‘Slave to Fashion’ te lanceren, een boek en campagne dat alles naar buiten brengt over moderne slavernij en welke acties we moeten ondernemen om dit tegen te gaan. Met dit boek geeft ze de mensen die gevangen zitten in deze slavernij de kans om de hun verhalen zelf te vertellen. Ze denkt dat dit nodig is om het grote aantal slaven een gezicht te geven, zodat het voor ons consumenten beter te begrijpen is en we meer empathie kunnen krijgen voor hun situatie. We moeten ervoor zorgen dat we slow fashion gaan versnellen, want op deze manier zal de planeet het niet lang meer volhouden. We moeten als consumenten echt verantwoordelijkheid gaan nemen en ook de overheid moet de juiste wetten verschaffen. Safia is al meer dan 25 jaar werkzaam in de duurzame mode industrie en merkt dat er nu toch een verandering gaande is: “Het evenement van vandaag is duidelijk het resultaat van tientallen jaren hard werken. Het is goed om te zien dat zoveel merken en mensen bij elkaar komen met hetzelfde doel. We hebben echt een nieuwe manier nodig en Soul Salon is het begin’.

 

Iets wat heel erg opviel van de merken die naar de Soul Salon waren gekomen, waren de oprichters. Vol overtuiging vertelden ze hun verhaal. Ze nemen niet genoegen met minder dan verandering. Ze willen hier deel van uitmaken en dat voel je aan de manier waarop ze spreken. 

 

Één van zo’n oprichtster is Maaike Groen van het merk Miss Green. Een bekende naam in de duurzame mode branche. Ze begon vanuit haar eigen behoefte met het idee om terug naar de basis te gaan. Nu gaat ze nog een stapje verder met het aanvullen van de collectie met meer fashionable items. Maaike kan niet met het desastreuze idee leven, dat we gewoon maar alles opgebruiken en dan wel zien hoe dat afloopt. We moeten verantwoordelijkheid dragen en denken aan de toekomstige generaties, denken aan onze kinderen. De groene business is echt een people’s business. Je moet ook wel samenwerken in het productieproces om het te laten slagen, je bouwt op deze manier aan lange termijn relaties, die vaak ook resulteren in mooie vriendschappen. Maaike: ‘We werken samen met dezelfde visie, dat verbindt en maakt ons sterker. Het maakt ons sterker. Het maakt het leuk en geeft je ook de energie om vast te houden aan deze visie’.

 

Dena Semaite,  de oprichtster van het jonge vegan brand Noumenon in Amsterdam, focust zich op vrouwen met een sterke visie. Deze vrouwen weten wat ze uit het leven willen halen en willen verandering brengen. Dena wilt dat deze vrouwen zich nog sterker voelen, door ze Noumenon te laten dragen.

 

Na de mooie gesprekken met deze merken was ik er klaar voor om nog dieper te gaan met de workshop ‘Shopping Senses’ gegeven door Consumetics. Ze gaven een interessant feit dat 95% van ons gedrag wordt bepaald door ons onbewust zijn. Zaken zoals geuren, kleuren, muziek en het voelen van een product, kunnen de kans dat jij het wil kopen al vergroten zonder dat je het echt nodig hebt. Tijdens de workshop willen ze je dus bewust maken van het onbewuste, super filosofisch!

 

Na het nuttigen van heerlijk soulfood zat de dag er alweer op voor MUMSTER. Ik heb gesproken met wederom veel interessante mensen, inspirerende talks gehoord en gesproken met brands die begrijpen hoe het werkt. Het is tijd voor verandering en iedereen die kwam naar de Soul Salon staat vooraan om deel uit te maken van deze verandering. Nu is het eigenlijk wachten op de rest, in tussentijd, gaan wij door met het verspreiden van de bewuste boodschap!

 

Bekijk de volledige reportage van Soul Salon hier!

 

Sluit  jij je ook aan?


Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en volg MUMSTER on YouTube, Instagram & Facebook

 

 

 

<a href="https://www.bloglovin.com/blog/18903625/?claim=s4246nx9cf7">Follow my blog with Bloglovin</a>

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle